Connect with us

Social

Calendar creștin-ortodox, 8 iulie, 2023. Sfinții Epictet și Astion

Published

on

[post-views]
Calendar creștin-ortodox, 8 iulie, 2023. Sfinții Epictet și Astion 1

Sfinții Epictet și Astion sunt praznuiti pe 8 iulie. Sunt cei mai vechi martiri din țară noastră, atestați de izvoarele aghiografice. Ei au pătimit în anul 290, că urmare a persecuției lui Dioclețian (284-305).

Sfinții Epictet și Astion au primit moartea martirica în cetatea Halmyris, vechea cetate creștină așezată pe malurile Dunării ce se numea în antichitate „Almyra“.

Sfântul Epictet era originar din părțile Răsăritului. A primit harul preoției și s-a învrednicit de darul vindecării orbilor, ologilor și a celor demonizați.

Sfântul Astion era nepotul senatorului român Iulian. Se convertește la creștinism în urmă întâlnirii cu preotul Epictet și împreună cu acesta ajunge în cetatea Halmyris. Mai târziu și tânărul Astion se învrednicește de darul facerii de minuni, tămăduind un îndrăcit și făcând sănătos pe un om ce căzuse de la înălțime și rămăsese aproape mort.

În acel timp, sosește în Halmyris comandantul Latronianus. Acesta află că în oraș au ajuns doi străini care prin cuvantarile lor au făcut pe mulți să renunțe la cinstirea zeilor. La porunca lui Latronianus, Epictet și Astion sunt arestați și întemnițați.

Nu și-au făcut cunoscute rudele și nici locul de natsere, ci doar faptul că sunt creștini. Au fost supuși la diferite chinuri, dar în urmă lor au rămas nevătămați. În urmă acestor minuni, comandantul a poruncit să nu li se dea hrană și apă timp de 30 de zile. Vor ieși biruitori și după cele 30 de zile de înfometare.

Latronianus, văzând că nu-i poate învinge în nici un fel, a poruncit că celor doi sfinți să li se taie capul. Astfel, pe 8 iulie i s-a tăiat mai întâi capul lui Astion și apoi și preotului Epictet. Din actul martiric reiese că trupurile celor doi erau albe că zăpadă și că cei ce se atingeau de ele primeau vindecare de orice boală erau cuprinși. Trupurile acestora au fost îngropate de creștini.

După Edictul de la Milan, din anul 313, trupurile Sfinților Epictet și Astion au fost îngropate în cripta bazilicii episcopale din Halmyris. Au rămas necunoscute celorlalți creștini, până în dată de 15 august 2001, când ele au fost descoperite și depuse în Catedrala arhiepiscopală din Constanța.Mihail Zahariade, conducătorul echipei de arheologi și cercetător științific principal la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București a mărturisit: „Șantierul arheologic de la Halmyris a fost deschis în 1981, dar primele elemente ale bazilicii le-am descoperit în anul 2000.

Atunci ne aflăm spre sfârșitul campaniei, când nu mai aveam timp și bani, astfel că săpăturile au fost continuate anul viitor, la sfârșitul lunii iulie. Am decis împreună cu soția mea, Ileana-Ildiko, restauratoare la Muzeul Național de Istorie a României, să fac săpături nu la suprafață, ci să fac o secțiune, căci bănuiam că vor fi acolo sfinte moaște, că ruinele cetății sunt cele ale vechiului Halmyris și că aici sunt Epictet și Astion.

Am făcut săpături în prima zi, în a două zi și așa mai departe. În ziua de 15 august au apărut primele elemente ale criptei martirice. Nu mi-a venit să cred! Am văzut cripta, care trebuia să fie una boltită, dar totul era prăbușit din cauza invaziilor barbare care au jefuit și distrus bazilici și numeroase orașe din Dobrogea și din sudul Dunării.

După ce am curățat, am văzut paturile și inscripția pictată de pe peretele estic al criptei, pe care se puteau descifra câteva cuvinte în limba greacă, precum «martirii lui Hr» de două ori, «Asto», iar puțîn mai departe litera «n» și primele litere ale verbului «ibrio», care înseamnă «a lovi», ceea ce dovedește foarte clar că aici a avut loc un act martiric”.În prezent, moaștele Sfinților Epictet și Astion sunt prezente în Mănăstirea Halmyris, iar la Constanța au rămas doar câteva părticele din sfintele lor moaște.

Rugăciune către Sfinții Epictet și Astion

Sfinților Mucenici Epictet și Astion, căutați acum spre noi, cei ce cu umilință cădem înaintea sfintei voastre icoane și cinstim sfintele voastre moaște și ca unii ce v-ați învrednicit de mare cinste înaintea Atotputernicului Dumnezeu, rugați-vă Acestuia să ne izbăvească de toate necazurile și primejdiile și să dea iertare de păcate sufletelor noastre.

Și ca cei ce sunteți podoabă și ocrotitorii ținutului Dobrogei, împreună cu sfinții martiri Zotic, Atal, Camasie și Filip, purtați de grijă mulțimii credincioșilor ce va aduc vouă cinstire.

Primiți acum prinosul nostru de dragoste, laudă și mulțumire către milostivul Dumnezeu și prin darul celui Atotputernic, vindecați bolile noastre sufletești și trupești, după cum ați vindecat și copila acelui mare dregător.

Și precum în timpul vieții voastre mulțime de oameni ați vindecat, asemenea vindecați și sufletele noastre cele asuprite de patimi și dureri. Și după cum prin viață curată, credință și sfânta nevoință, ați biruit puterea vrăjmașilor diavoli și ați câștigat milă Dumnezeului nostru Celui în Treime slăvit, așa și pe noi întăriți-ne în credință și ajutați-ne să fim biruitori în lupta cu păcatul, spre câștigarea virtuților în locașurile cerești.

Ca împreună cu voi să cântăm lui Hristos Dumnezeu în Împărăția cea fără de sfârșit, că Lui I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Lui Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Lui Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.Amin

Tot astăzi, facem pomenirea:- Sfântului Mare Mucenic Procopie;- Sfintei Teodosia, mama Sfântului Procopie;- Sfinților doi tribuni Antioh și Nicostrat;- Sfântului Mucenic Avda;- Sfântului Teofil;- Sfântului Mucenic Anastasie din Ioanina.

Mâine, facem pomenirea Sfinților Mucenici Pangratie și Chiril.

Sursă: CrestinOrtodox.ro

Advertisement

Popular