Connect with us

Ultima Ora

Calendar creștin-ortodox, 3 mai, 2021. Sfintele Paști; Darul Învierii

Published

on

Calendar creștin-ortodox, 3 mai, 2021. Sfintele Paști; Darul Învierii 1

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos e un fapt istoric, deplin încredințat prin multiplele dovezi de necontestat. Ea este încadrată în ramă precisă a istoriei timpului.

Garanția ei o avem de la contem­poranii care L-au văzut pe Iisus Cel Înviat, I-au pipăit rănile, au ospatat cu El, au auzit glasul învățăturii Lui, nu numai într-o clipă sau într-o zi, ci vreme de patruzeci de zile.

„Puterea Învierii Lui”, cum mărturisește Sfântul Pavel, e temelia divină a credinței creștinilor de atunci și de totdeauna. Convingerea în Înviere a zguduit sufletul omenesc, l-a luminat și i-a dat speranțe eterne, pentru o cetățenie nu numai a pământului, ci și a cerului!

Într-adevăr, Învierea nu a rămas numai o biruință și un dar personal al Domnului nostru Iisus Hristos, ci e un dar pe care-l da fiecărui om de pe acest pământ.

Nimeni nu va rămâne de-a pururea cu trupul sub zavoarele pământului. La Învierea cea de obște toți vom învia. Cu această mărturisire de credință încheiem noi viață: „Aștept învierea morților și viață veacului ce va să fie, amin”. Așa se încheie viață noastră, cu nădejdea învierii, nu cu aceea a morții.

În lumina acestui crez, noi creștinii credem într-un triumf al vieții. Nu prăbușirea morții este aceea care pecetluiește pe om în „Marea neființei”.

Pentru noi creștinii, cu cât apare mai zguduitoare tragedia acestei vieți cu prăbușirile ei, cu atât e mai reconfortant triumful pe care ni-l dăruiește Iisus Hristos Cel Înviat.

Peste păcatele noastre care ne slăbesc și ne ruinează viață, peste dușmăniile oamenilor care ne duc la sfarmari, se revarsă puterea de lumina cerească a unei biruințe divine, în care nu omul, ci Dumnezeu este totul.

Privim cu toții uluiți la cele ce au făcut oamenii cu Iisus Hristos. L-au urmărit mereu în viață cu dușmănie pe Acela venit să le aducă mântuirea; L-au batjocorit pe Binefăcătorul lor; L-au lovit cu cruzime pe Acel ce venise să scoată pe om de sub loviturile păcatului; L-au răstignit pe Acel ce venise să dea viață tuturor; L-au dat mormântului pe Acel ce venise să fie pururea cu oamenii, dar iată că peste toate aceste răutăți omenești și-a revărsat Dumnezeu biruință Învierii!

Învierea Domnului e Darul care aduce permanent în omenire crezul lepădării păcatului, care nu se încheie decât cu prăbușire și suferință. Păcatul e o reținere rușinoasă în încăperile întunericului, e calea tuturor ruinarilor! Numai Învierea e aceea care revarsă lumina din lumina lui Iisus Hristos și darul auzirii glasului Lui la învierea cea de obște.

În această încredere a Învierii și-au dat viață cea pieritoare de pe acest pământ, martirii, pentru a fi pururea cu Iisus Hristos, cu această încredere au adormit în Domnul creștinii cei din trecut, iar noi cei de astăzi mărturisim că „sălașul nostru cel veșnic este în ceruri”.

În lumina acestui crez al Darului Învierii lui Iisus Hristos, împărtășit de El tuturor, noi suntem numiți „fiii Învierii”. Noi credem că „sălășluirea în noi a lui Hristos e nădejdea slavei” (Coloseni 1:26). De aceea, noi creștinii, mereu năzuim să aducem o transformare a vieții noastre, după aceea a lui Iisus Hristos Cel Înviat din morți, făcându-ne vrednici de acest mare Dar al Învierii!

Părintele Vasile Vasilachi

(din volumul „De la Antim la Pocrov – mărturii și mărturisiri”, publicat la New York în 1984)

Calendar Ortodox

loading...

Popular