Connect with us

Social

Calendar creștin-ortodox, 22 septembrie, 2022. Sfântul Teodosie de la Brazi

Published

on

[post-views]
Calendar creștin-ortodox, 22 septembrie, 2022. Sfântul Teodosie de la Brazi 1

Sfântul Teodosie de la Brazi este prăznuit de Biserica Ortodoxă Română pe 22 septembrie. Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în prima jumătate a sec. al XVII-lea, în ținutul Vrancei. A intrat de tânăr în monahism. Datorită culturii sale este numit secretar la cancelaria mănăstirii Bogdana. Mai târziu, în calitate de egumen, se ocupă de reconstruirea acestui așezământ. În anul 1670 a fost hirotonit episcop de Rădăuți, iar în 1671, episcop de Român.

Din cauza plecării Sfântului Dosoftei în Polonia, scaunul de Mitropolit al Moldovei devine vacant. Moldova era condusă la acea vreme de domnitorul Dumitrașcu Cantacuzino, o persoană fidelă otomanilor. La cererea acestui domnitor, episcopii din Moldova îl vor alege că mitropolit pe Teodosie. Păstorirea să în calitate de mitropolit nu va dura decât un an, din cauza faptului că i-a cerut domnitorului să pună capăt asupririi otomane.

La revenirea Mitropolitului Dosoftei, ierarhul Teodosie pleacă la Focșani. Aici s-a ocupat cu reconstruirea Mănăstirii Brazi. La cererea să este adus egumenul Zaharia, din Muntele Athos, o persoană instruită în tainele monahismului.

În anul 1688, pe când se află la Focșani, ierarhul a fost răpit de prietenii domnitorului Dumitrașcu Cantacuzino și dus în Țară Românească. Aici a fost chinuit timp de zece săptămâni.

În toamna anului 1694, tătarii au năvălit și la schitul Brazi. Aceștia i-au cerut să le predea avutul și obiectele de preț. Pentru că Sfântul Teodosie a refuzat, aceștia i-au tăiat capul.

Moaștele Sfântului Teodosie au fost descoperite printr-o minune

Sfântul Antipa de la Calapodesti (1816-1882), pe atunci frate la Mănăstirea Brazi, mărturisește: „Înainte că arhim. Dimitrie să fie stareț al Mănăstirii Brazi din Moldova, el a trăit viață pustnicească aspră într-o pădure mare, unde din întâmplare a găsit îngropat un vas mare plin cu bani de aur.

În vas a găsit o însemnare, în care se spunea că acești bani sunt de la Mitropolitul Dositei (Teodosie – confuzie datorată apropierii dintre numele celor doi ierarhi contemporani) care i-a ascuns acolo, prevăzându-și sfârșitul sau mucenicesc din mâna turcilor.

În însemnare se mai spuneau și acestea: „Cine va găși acești bani este îndatorat să zidească din ei o mănăstire și trei schituri” și că „la terminarea de zidit a celui din urmă, al treilea schit, va află și moaștele mele”.

Arhim. Dimitrie mărturisește într-o însemnare din 20 februarie 1842, că după ce a terminat de construit și cel de-al treilea schit, săpând în curte mormântul sau, a aflat sicriul cu moaștele Sf. Teodosie. Capul era așezat alături, cu față în jos, pe o cărămidă. Moaștele erau întregi și răspândeau un miros foarte plăcut, ceea ce confirmă evlavia credincioșilor care l-au considerat sfânt încă din timpul vieții.

La 6 mai 1842, moaștele Sfântului Teodosie au fost așezate într-un mormânt nou, zidit în partea de nord a paraclisului subteran de la Mănăstirea Brazi.

După un scurt timp, capul sau a fost scos din mormânt și așezat spre închinare în biserica, probabil tot de către starețul Dimitrie. El a rămas în paraclisul subteran până la desființarea așezământului, în 1959, când a fost pus înapoi în mormânt.

După redeschiderea mănăstirii, în urmă lucrărilor de restaurare, maică Iustina a redescoperit la 20 martie 2000, moaștele Sfântului Teodosie.

Hotărârea canonizarii sale s-a făcut în ședințele Sfântului Sinod din 4-5 martie 2003. Slujba de proclamare a canonizarii a avut loc la 5 octombrie 2003, la Mănăstirea Brazi din județul Vrancea.

Troparul Sfântului Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Arătatu-te-ai, Ierarhe Teodosie, sfeșnic pururea luminos și mare apărător al Bisericii lui Hristos. Strălucit-ai, prin slujire și mucenicie, că o jertfă preacurată, aducându-te Stăpânului tuturor; slăvim pomenirea ta, rugând pe Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă.

Condacul Sfântului Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Cuvântului vieţii a răsunat în Biserica lui Hristos, căci păstorul ei s-a arătat bun chivernisitor al Tainelor lui Dumnezeu. Drept aceea, soborul arhiereilor şi cetele călugărilor cântă într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, mucenice nebiruit al lui Hristos.

Tot astăzi, facem pomenirea:- Sfântului Sfințitului Mucenic Foca, făcătorul de minuni;- Sfântului Foca, grădinarul;- Sfântului Mucenic Isaac;- Sfântului Martin;- Sfântului Cuvios Cosma Zografitul și a 36 de cuvioși părinți de la Mănăstirea Zograful, din Muntele Athos;- Sfântului Macarie de la Jabin.

Mâine, serbăm Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Sursă: CrestinOrtodox.ro

Advertisement

Popular