Connect with us

Social

Calendar creștin-ortodox, 12 septembrie, 2021. Sfântul Mucenic Autonom

Published

on

[post-views]
Calendar creștin-ortodox 12 septembrie 2018. Odovania praznicului Naşterii Maicii Domnului; Sfinţii Mcenici Avtonom, Macedonie şi Teodul

Sfântul Autonom a fost episcop în Italia. În timpul prigoanelor lui Dioclețian, Sfântul Autonom a părăsit Italia stabilindu-se în Bitinia (Asia Mică), în localitatea Soreus, aducând aici mulți păgâni la credință creștină.

Sfântul Mucenic Autonom a ridicat pentru comunitate o biserica închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Pe seama acestei biserici sfântul hirotoneste pe Cornelius, un creștin plin de râvna pentru Hristos, mai întâi diacon, iar mai apoi preot.

Sfântul Mucenic Autonom a predicat cuvântul lui și în ținuturile Lykaonia și Isauria.Împăratul Dioclețian a ordonat arestarea sfântului, drept pentru care acesta se retrage la Claudiopolis, la Marea Neagră. Întorcându-se mai apoi la Soreus l-a înălțat pe Cornelius la treaptă de episcop.

A plecat după acestea să predice în Asia, iar la întoarcerea din Asia a predicat în împrejurimile Soreusului, la Limna. Și aici, sfântul a luminat pe mulți cu Lumina Sfintei Evanghelii.Unii dintre păgâni, cuprinși fiind de invidie și ura, au venit la Soreus, au năvălit în Bierica Sfîntului Arhanghel Mihail în timpul slujirii Sfintei Liturghii și l-au ucis pe Sfântul Autonom în altar, și alături el mulți alți creștini care se aflau în biserica.

Diaconita Maria a scos mai apoi trupul sfântului de sub o grămadă de dărâmături ingropandu-le.În timpul domniei Sfântului Constantin cel Mare, Severian, un demnitar de la curtea imperială, a înălțat o biserica deasupra moaștelor Sfântului MucenicAutonom.

În 430 un anume preot a dărâmat biserica, fără să cunoască că această fusese construită deasupra mormântului, și a reconstruit-o într-un alt loc. La două sute de ani după mucenicia lui, Sfântul Autonom s-a arătat unui pe nume loan.

Acesta a săpat și a aflat moaștele Sfântului Mucenic Autonom cu totul întregi și neputrezite. Pe acel loc a fost reconstruită apoi biserica închinată Sfântului Ierarh Mucenic Autonom.

Tot astăzi facem pomenirea:

– Sfântului Mucenic Curnut, episcopul Iconiei;

– Sfântului Mucenic Teodor;

– Sfinților Mucenici Machedonie, Tatian și Teodul;

– Sfântului Mucenic Iulian cel din Galatia;

– Cuviosului Daniil cel din Tasios;

Mâine facem pomenirea sfințirii bisericii Sfintei Învieri a lui Hristos din Ierusalim și a Sfântului Ioan de la Prislop.

Calendar Ortodox

Advertisement

Popular