Connect with us

Social

Calendar creștin-ortodox, 11 noiembrie, 2022. Sfântul Mina

Published

on

[post-views]
Calendar creștin-ortodox, 11 noiembrie, 2022. Sfântul Mina 1

Sfântul Mina este praznuit de Biserica Ortodoxă pe 11 noiembrie. S-a născut în Nakiyos, în apropiere de Memphis, în prima jumătate a secolului al III-lea. Rămâne orfan pe când era copil.

Tatăl i-a murit când avea 11 ani, iar mama să a murit la doar trei ani după acesta.Intră în armata imperială, însă, pe 23 februarie 303, când Dioclețian a emis primul edict de persecutare a creștinilor, părăsește armata și se retrage în deșert, dedicându-se viețîi ascetice.

Aici îl va întâlni pe Sfântul Macarie Egipteanul care îi va spune: „Ce cauți între cer și pământ, Mînă, de unul singur? Locul tău este în mijlocul mulțimii, că să ia aminte toți la cuvintele și la faptele tale. Ai schimbat o haina de ostaș cu altă, atunci sfârșește pe câmpul de lupta, că să inviezi că un învingător fără sabie”.

Sfântul Mina împlinește cuvintele Sfântului Macarie, părăsește deșertul și ajunge în Cotyaeum, cel mai apropiat oraș de deșertul în care vietuise. Aici avea loc o serbare în cinstea zeilor. Sfântul Mînă mărturisește că este creștin în față celor ce cinsteau zeii, motiv pentru care este luat de soldați și dus înaintea prefectului Pyrrhus.

Pentru că a refuzat să se lepede de credință în Hristos, i s-a tăiat capul.Datorită minunii creștinului înviat, săvârșită de Sfântul Mina, creștinii văd în el și un ocrotitor al celor păgubiți.

Minunea creștinului înviat de Sfântul Mina

Mergând odată un creștin că să se închine la biserica Sfântului Mina, a găzduit la o casă de străini; iar stăpânul acelei case, cunoscând că cel găzduit avea banii puși în san, s-a sculat la miezul nopțîi și l-a omorât. Apoi tăindu-l bucăți, le-a pus într-o coșnița pe care a ascuns-o într-o încăpere dosnică, așteptând că să se facă ziua.

În vreme ce ucigașul se gândea cum, unde și când să se ducă să ascundă părțile celui ucis, că să nu-l afle cineva, iată i s-a arătat Sfântul Mina călare, în chip de ostaș și cercetând ce s-a întâmplat cu străinul care gazduise acolo, ucigașul spunea însă că nu șție nimic.

Atunci sfântul, pogorându-se de pe cal, a intrat în casă și, aflând coșnița și scoțând-o, s-a uitat la ucigaș cu o căutătura grozavă și sălbatică și i-a zis: „Cine este acesta?“. Iar ucigașul, de frică, fără de glas făcându-se, s-a aruncat la picioarele sfântului.

Iar sfântul, punând la loc toate membrele celui ucis și făcând rugăciune, a înviat mortul și i-a zis: „Da laudă lui Dumnezeu!“.

Iar mortul, ridicându-se că din somn și cugetând cele ce a pătimit de la cel ce-l gazduise și cum a câștigat viață a două oară, a slăvit pe Dumnezeu; iar mulțimea se închină ostașului ce se arătase și îl inviase.

După ce s-a ridicat de jos ucigașul, a luat sfântul banii de la el și i-a dat omului pe care îl inviase, zicandu-i: „Du-te, frate, în calea ta!“. Întorcându-se către ucigaș, l-a bătut precum i se cădea, apoi i-a iertat greșeală și făcând rugăciune pentru dansul, a încălecat și s-a făcut nevăzut.

În biserica „Sfântul Mina” – Vergu din Capitală, se află părticele din moaștele Sfântului Mina. Credincioșîi se pot închină la moaștele Sfântului Mina și în Catedrala mitropolitană din Iași. În această Catedrala, printre moaștele celor 32 de sfinți, se află și un fragment din moaștele Mucenicului Mina.

Și în Biserica „Sfântul Mina” din cartierul Obcin (Suceava) sunt prezente două fragmente din moaștele Sfântului Mînă. Ele au fost aduse din Grecia, în august 2001, de către Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Sfântul Mare Mucenic Mina face minuni în fiecare zi cu cei care îi cer ajutorul. Să avem nădejde în mijlocirea acestui sfânt făcător de minuni și în puterea lui Dumnezeu care lucrează prin sfințîi Săi și vom avea parte de multă mângâiere.

Rugăciune către Sfântul Mina

O, preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine că la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: vezi, sfinte, pagubă mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu.

De aceea mă rog ție, fericite și Sfânte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău.

Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuieșți luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiidcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața această trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat.

Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit pagubă lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul, că să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.

Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință l-ai certat.

La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat.

De asemenea atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu glabeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină.

Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine eșți gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea.

Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceeea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, că să te rogi pentru mine păgubașul și scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te că să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, că să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întrutotlăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tot astăzi, facem pomenirea:- Sfântului Ștefan de Decani, regele Serbiei;- Sfântului Mucenic Victor;- Sfântului Mucenic Vichentie;- Sfintei Mucenite Stefanida;- Sfântului Teodor Mărturisitorul sau Studitul, egumenul Mănăstirii Studion, din Constantinopol.

Măine îi pomenim pe Sfinții Martiri Năsăudeni

creștin-ortodox

Advertisement

Popular