Connect with us

Social

Calendar creștin-orotodox, 14 noiembrie, 2022. Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului; Sfântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama

Published

on

[post-views]
Calendar creștin-ortodox. 14 noiembrie 2018. Sfântul Apostol Filip, Sfântul Grigorie Palama

Pe 14 noiembrie, se lasă sec pentru Postul Crăciunului – Postul Nașterii Domnului. Din randuielile bisericești aflăm că se lasă sec în seară zilei de 14 noiembrie, însă, când această dată cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte. Acest post durează până pe 24 decembrie inclusiv.

Sfântul Apostol Filip

Originar din Betsaida Galileii, Sfântul Apostol Filip este cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de către Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.

Sfântul Filip, întâlnindu-l pe Natanael, i-a zis: „Am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege și prooroci, pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret“ (Ioan 1-45). După Înălțarea Domnului la cer, Sfântul Filip a propovăduit credință creștină în Asia. Documente descoperite recent atestă faptul că Sf. Ap. Filip l-a însoțit pe Sf. Ap. Andrei în Schitya, Dobrogea de astăzi, pentru a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.

În acest sens, prof. univ. dr. Emilian Popescu afirmă: „În cercetările mai noi s-a ajuns la concluzia că Sf. Ap. Filip poate fi așezat lângă Sf. Ap. Andrei că misionari pe pământ românesc și, de aceea, pentru noi românii ziua această este tot așa de importantă că și aceea dedicată Sf. Ap. Andrei.”

A adormit în cetatea Hierapolis, din centrul Asiei Mici, unde a fost răstignit cu capul în jos.

Troparul Sfântului Apostol Filip

Apostole Sfinte Filip, roagă pe milostivul Dumnezeu că să dea iertare de păcate, sufletelor noastre.

Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, s-a născut în anul 1296 în Constantinopol. Înzestrat cu abilități intelectuale și ambiție, Grigore a stăpânit toate subiectele de studiu care făceau parte la vremea aceea din cursul complet de educație superioară medievală.

Tânărul Grigorie, abia împlinind 20 de ani, s-a retras în Muntele Athos în anul 1316, devenind novice la Mănăstirea Vatoped, sub îndrumarea monahiceasca a Părintelui Nicodim. Acolo a fost tuns în monahism și a pornit pe calea sfințeniei.

A mai viețuit și în alte două așezăminte monahale: Lavra „Sfântul Atanasie Athonitul” și Schitul Glossia. Aici a deprins practică rugăciunii inimii, isihasmul devenind pentru el un mod de viață. Din cauza incursiunilor turcilor din anul 1326, se va mută la Tesalonic, împreună cu 12 monahi isihasti, unde va fi hirotonit preot. Își va continuă viață de asceză, împreună cu cei 12 călugări, într-un schit de pe muntele de lângă Veria: cinci zile pe săptămâna petrecea în rugăciune și post, fără să se întâlnească cu nimeni, iar sâmbătă și duminică cobora în mijlocul fraților și al credincioșilor, slujind Sfânta Liturghie și predicând.

S-a întors la Athos și s-a așezat pentru o perioada în schitul „Sfântul Sava”, de lângă Marea Lavra. Deceniul următor începe controversă isihasta, adversarii Sfântului Grigorie fiind monahul Varlaam (care susținea imposibilitatea cunoașterii lui Dumnezeu, în afară unui demers teologic speculativ, și experierii slavei divine) și discipolii acestuia: călugărul bulgar Akyndinos, Patriarhul Ioan XIV Kalekas (1341-1347), chiar și împăratul Andronicus III Paleologul (1328-1341).

Sfântul Grigorie devine apologet al isihasmului și, implicit, al Ortodoxiei, formulandu-și viziunea ascetică și mistică în „Triade în apărarea sfinților isihasti” (1338) și „Tomul Aghiorit” (1340). Sinodul de la Constantinopol din 1341, desfășurat la Biserica „Sfânta Sofia”, a fost de acord cu punctul de vedere al Sfântului Grigorie, și anume că, inaccesibil în esență Să, Dumnezeu Se descoperă și poate fi cunoscut prin energiile Sale necreate. Însă disputele dintre Palamiti și Varlaamiti au continuat până într-acolo încât, în 1344, Sfântul Grigorie a fost întemnițat. În 1347, a fost eliberat și numit Arhiepiscop al Tesalonicului. În 1351, Sinodul din Vlaherne a aparat cu solemnitate caracterul ortodox al învățăturilor sale.

A trecut la cele veșnice la 14 noiembrie 1359. Potrivit tradiției, înainte de a face trecerea spre lumea veșnică, i s-a arătat Sfântul Ioan Gură de Aur, care i-a adresat cuvintele: „Spre Înălțimi! Spre Înălțimi!”

A fost canonizat la nouă ani de la moartea să. Moaștele Sfântului Grigorie Palama se păstrează la Tesalonic. Este praznuit de două ori pe an: pe 14 noiembrie și în duminică a două din Postul Mare.

Troparul Sfântului Grigorie Palama

Luminătorule al dreptei credințe, sprijinul Bisericii și învățătorule, podoabă monahilor, aparatorule cel nebiruit al teologilor; făcătorule de minuni Grigorie, lauda Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te pururea să se mântuiască sufletele noastre.

Tot în această zi, Biserica face pomenirea Sfântului Mucenic Constantin cel ce din Idra.

Mâine, 15 noiembrie, Biserica face pomenirea Sfântului Paisie de la Mănăstirea Neamț (Velicikovski).

Sursă: CrestinOrtodox.ro

Advertisement
loading...

Popular